Szalay-Engel Ügyvédi Iroda
dr. Szalay István L.L.M.
dr. Szalay-Engel Veronika
1013 Budapest, Alagút u. 1. mfszt. 6.
Telefon +36 1 786 5541, fax +36 1 786 5541
E-mail: info@szalay-engel.hu

Munkajog

Egy sikeres cég működésének elengedhetetlen feltétele a szilárd alapokon álló jogi feltételrendszer kidolgozása a cég munkavállalóival kapcsolatosan. Célunk az, hogy a megfelelő szabályozás alkalmazásával a munkaügyi jogvitákat lehetőleg elkerüljük, ám ha mégis szükségessé válik eljárunk a munkaügyi perekben mind munkáltatói mind munkavállalói oldalon.

Ennek megfelelően vállaljuk munkaviszony valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozásával, megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítését, munkaügyi szabályzatok kidolgozását, véleményezését, munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítését, véleményezését, valamint képviselet ellátását munkaügyi jogvitákban (munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés).