Szalay-Engel Ügyvédi Iroda
dr. Szalay István L.L.M.
dr. Szalay-Engel Veronika
1013 Budapest, Alagút u. 1. mfszt. 6.
Telefon +36 1 786 5541, fax +36 1 786 5541
E-mail: info@szalay-engel.hu

Ingatlanjog

Irodánk fő tevékenységi területe az ingatlanjog. A jogi konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk ingatlanok átruházásával kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, csere és vegyes szerződéseihez, és az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügylethez.

Ingatlan adásvétel során különös figyelmet fordítunk a vevő jogvédelmére, aki az ügylet jellegéből fakadóan általában kiszolgáltatottabb helyzetben van, mindvégig szem előtt tartva azonban, hogy okiratszerkesztés esetén az ügyvéd feladata nem csupán az egyik fél képviselete, hanem mindkét fél teljes körű felvilágosítása jogaikról és kötelezettségeikről, a jogügylet tartalmi elemeiről, majd a felvilágosítást követően létrejött megállapodásnak az írásba foglalása a felek közös akaratának megfelelően.

Tevékenységi körünkbe tartozik természetesen az ingatlanfinanszírozással kapcsolatos pl. lízingszerződések elkészítése, véleményezése, ingatlan beruházások jogi hátterének biztosítása, társasházi alapító okiratok készítése, ingatlanok átminősítése, ingatlanokhoz kapcsolódó adó- és illeték tanácsadás is csakúgy, mint az ingatlanok használatával, hasznosításával kapcsolatos ügyek (bérleti és haszonbérleti szerződések, szolgalmi jogot, haszonélvezeti jogot alapító szerződések, közös tulajdonú ingatlan esetében használat szerinti megosztással kapcsolatos megállapodás elkészítése).